"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Moslims en christenen creëren ‘cultuur van vrijheid’ in Noord-Syrië

Federation-of-Northern-Syria1In maart 2016 werd de 'Federation of Northern Syria' uitgeroepen; volgens de stichters een 'blauwdruk voor een toekomstig democratisch Syrië'.

Ze hadden alle schijn tegen, de Koerden, Syriac-Assyrische christenen en Arabieren die in 2013 een ‘democratisch zelfbestuur’ uitriepen in Noord-Syrië. Maar anno 2017 omvat de ‘Federation of Northern Syria’ een kwart van het Syrische grondgebied: een multi-etnische en multireligieuze samenleving waar enkele miljoenen mensen vreedzaam samen wonen. Begin januari werd een nieuwe mijlpaal bereikt: een Syriac-Assyrische christen én een Koerdische vrouw zijn verkozen tot leiders van de Federatie. Zij roepen om internationale steun voor de jonge democratie.

Er kan gerust gezegd worden dat de Syriac-Assyrische christen Sanharib Barsom en zijn Koerdische collega Fawza Yousuf geschiedenis schrijven. Een christen en een moslim die – in het hart van het Midden-Oosten – samen leiding geven aan het onafhankelijke bestuur van een gebied dat tweemaal zo groot is als Libanon. Daarmee hebben zij bereikt wat ze vanaf het begin voor ogen hadden: een samenwerkingsverband waarin alle etnische en religieuze groepen zijn vertegenwoordigd, met godsdienstvrijheid voor iedereen én een grote nadruk op vrijheid voor vrouwen.  

Samen strijden
Jubilee Campaign speelde destijds een faciliterende rol bij de totstandkoming van de alliantie tussen Koerden en Syriac-Assyrische christenen. De Koerden bleken van harte bereid om de christenen te beschermen en samen een gebied te creëren waar alle groepen gelijke rechten hebben, een belofte die ze zijn nagekomen. Inmiddels strijden Koerden, christenen en Arabieren zij aan zij om de regio te beschermen tegen en te ontdoen van IS. Samen met Amerikaanse troepen zijn deze ‘Syrian Democratic Forces’ (SDF) momenteel bezig met een offensief om de stad Raqqa te bevrijden.  

Meer steun nodig
Bij deze strijd ervaart de Federatie echter weinig steun van de internationale gemeenschap. Té weinig, zegt Sanharib Barsom. ‘De ‘Syriac Military Council’ (Syriac-Assyrische strijdkrachten, die zijn aangesloten bij de SDF) heeft vorige week weer zes strijders verloren in de strijd bij Raqqa. Met voldoende steun van de VS en de Europese Unie zouden we niet zoveel verliezen lijden. Zonder meer steun kunnen we IS niet verslaan.’  

De Syriac-Assyrische leider roept de wereldwijde christelijke gemeenschap op om hen te steunen. ‘Dien een verzoek in bij uw overheid om humanitaire en militaire hulp te sturen. De cultuur van vrijheid die wij hebben gerealiseerd, is het fundamentele antwoord op de fundamentele problemen van het Midden-Oosten, en op lange termijn de beste garantie voor het voortbestaan en de vrijheid van christenen in het Midden-Oosten.’

Lees ook: 'This is a new Syria, not a new Kurdistan'