"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Soedan laat christelijke voorgangers vrij

Michael-en-Reith1

De christelijke voorgangers Yat Michael en Peter Reith uit Zuid-Soedan zijn vrijgelaten. Op woensdag 5 augustus zou een uitspraak worden gedaan in de rechtszaak tegen de voorgangers, die onder andere werden beschuldigd van spionage. Daarvoor hadden ze de doodstraf kunnen krijgen. De rechter besloot echter dat de mannen moesten worden vrijgelaten.

Michael en Reith zaten ruim een half jaar gevangen in een gevangenis in Khartoem op beschuldiging van misdaden tegen de staat. Ze werden gedurende drie weken opgesloten in een isoleercel en kregen geen toegang tot hun advocaten. Bovendien mochten de mannen in de zwaar beveiligde gevangenis geen familiebezoek krijgen.

Geen bewijs
Tijdens de hoorzittingen op 14 en 23 juli bleek dat het bewijs tegen de christenen zwak was. Er was bovendien geen grond voor de zware beschuldiging van spionage, waarop levenslange gevangenisstraf of de doodstraf staat. Michael werd slechts schuldig bevonden aan ordeverstoring, terwijl Reith werd veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie.

De rechter vond echter dat beide christenen al lang genoeg in de gevangenis hadden gezeten. Hij beval dat de twee onmiddellijk moesten worden vrijgelaten en hun telefoons en laptops terug moesten krijgen. De mannen zijn herenigd met hun gezinnen.

Reisverbod
Toen de voorgangers na hun vrijlating op het vliegtuig naar Zuid-Soedan wilden stappen, werden ze echter tegengehouden door de douane. Volgens Christian Solidarity Worldwide is het reisverbod dat op 23 maart tegen de christenen werd ingesteld nog steeds van kracht. De advocaten van Michael en Reith hebben een verzoek ingediend om het verbod op te heffen.

Bron: Christian Solidarity Worldwide