"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Project Sudan

christenen sudan artikelChristenen in Sudan gaan het steeds moeilijker krijgen nu de grondwet een interpretatie zal worden van de sharia-wetgeving.


In de zomer van 2014 heeft Jubilee Campaign zich ingezet voor de vrijlating van Meriam Ibrahim. De zaak van Meriam staat echter niet op zich zelf.

In 2011 is Sudan gesplitst in het overwegend Christelijk Zuid Sudan en (Keppra Australia) Sudan waar de meerderheid van de bevolking Sunni Moslim is. Vanaf dat moment is de vervolging en onderdrukking van christenen in Sudan alleen maar toegenomen.

De regering van Sudan staat onder leiding van president Omar Hassan al-Bashir die streeft naar de islamisering van Sudan in al haar facetten. De leider van het land heeft al verklaard dat de toekomstige nieuwe grondwet van Sudan, gebaseerd zal worden op een interpretatie van de Sharia.

Nu al maakt shariawetgeving onderdeel uit van onder meer het wetboek van strafrecht in Sudan. Zo staat op het afvallen van de islam de doodstraf. Christenen in Sudan ondervinden de gevolgen van de strenge toepassing van de wetgeving en het regeringsbeleid om het land te islamiseren. Op grote schaal vinden er grove schendingen van de vrijheid van godsdienst plaats. Moslimbekeerlingen zijn hun leven niet meer veilig en dienen het land te ontvluchten. Christenen worden onderdrukt en vervolgd. Regelmatig worden zij zonder geldige reden opgepakt en vast gehouden. Ook is bekend dat de overheid met regelmaat probeert om onder valse voorwendselen grond van kerken te confisqueren. Zo werden er in december 2014, 38 christenen door de politie opgepakt, mishandeld en beboet omdat ze weigerden de grond van hun kerk af te geven. Deze onderdrukking en vervolging heeft, samen met een actief beleid om te bekeren tot de islam, ten doel om Sudan te ontdoen van christenen.

Sudan staat dan ook terecht op de zesde plaats van de ranglijst christenvervolging van Open Doors die in januari van dit jaar is uitgegeven.

Jubilee Campaign gaat 2015 gebruiken om te onderzoeken hoe zij zich kan inzetten voor christenen in Sudan. Via contacten in Sudan willen wij aandacht vragen voor de situatie van Sudanese christenen en willen wij hameren op de Godsdienstvrijheid waarop zij recht hebben op grond van de internationale verdragen waar Sudan partij bij is.

Via social media en onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van dit project.

Christenen in Sudan vragen hun medegelovigen wereldwijd te bidden voor de kerk in Sudan. Bidt u mee?