"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Soedan gaat in zaak-Meriam tegen eigen grondwet in

Meriam in dodencel smallMeriam Ibrahim zit met haar zoontje en pasgeboren dochter in de Soedanese dodencel.

De hoop op vrijlating van de terdoodveroordeelde Meriam Ibrahim uit Soedan, die dit weekend even oplaaide, is direct de kop ingedrukt door de Soedanese regering. Meriam kan alleen worden vrijgelaten als het hof daartoe beslist, want in Soedan is de rechtspraak onafhankelijk, klonk het zeer democratisch. Ook Meriams advocaat en man zeggen niets gehoord te hebben van een eventuele vrijlating. Om de druk op de Soedanese regering op te voeren, overhandigt Joël Voordewind van de ChristenUnie morgen een juridisch rapport van Jubilee Campaign aan de Soedanese ambassadeur.

‘Soedan gaat met de uitspraak in de zaak van Meriam regelrecht in tegen zijn eigen grondwet. Dat tonen wij aan in het rapport’, vertelt Albert Koop, jurist bij Jubilee Campaign. ‘De grondwet schrijft godsdienstvrijheid en gelijke behandeling voor, en verbiedt marteling en onmenselijke behandeling tijdens de detentie. In het geval van Meriam worden al die wetten, en bovendien de door Soedan ondertekende internationale verdragen, overtreden. De rechter heeft deze beslissing genomen op grond van de islamitische shariawetgeving.’ 

Schuldig aan moord
Tegelijk met het rapport van Jubilee Campaign overhandigt Amnesty International 130.000 handtekeningen voor de vrijlating van Meriam aan de Soedanese ambassadeur. ‘De petitie van Amnesty en ons rapport kunnen elkaar prachtig aanvullen’, aldus Peter Bronsveld, directeur van Jubilee Campaign. ‘De uitlatingen van het Soedanese ministerie laten zien dat we druk moeten blijven uitoefenen. Wanneer het land deze straf daadwerkelijk gaat uitvoeren, maakt het zich volgens de eigen wetten schuldig aan moord.’ 

Een prominente Soedanese juridische expert op het gebied van internationaal recht, dr. Faisal Abdelrahman Taha, heeft eveneens verklaard dat Soedan ongrondwettelijk bezig is. Volgens hem houdt het land zich niet aan zijn eigen afspraken door de rechten te schenden die in internationale verdragen zijn opgenomen. ‘De verdragen zijn bindend voor alle partijen. Het internationaal recht staat niet toe dat een staat zijn nationale wetten of grondwet gebruikt om te rechtvaardigen dat zij een ondertekend verdrag niet naleven’, aldus Taha.  

Opnieuw vrouw gearresteerd
Inmiddels is bekend geworden dat opnieuw een christelijke Soedanese vrouw gearresteerd is vanwege afvalligheid en godslastering. De zaak van de 37-jarige Faiza Abdalla lijkt merkwaardig veel op Meriams situatie. Faiza’s familie bekeerde zich voor haar geboorte van de islam tot het christendom, maar behield hun moslimnaam. Toen Faiza haar identiteitsnummer wilde opvragen, werd ze naar haar religie gevraagd. Ze werd direct gearresteerd toen ze verklaarde christen te zijn. Op 8 april besliste een rechtbank bovendien dat haar huwelijk met een Rooms-katholieke man onwettig is en dat ze daarom schuldig is aan overspel.