"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Update over het nieuwe Soedan van na de verkiezingen

Soedanese-strijders

Jarenlang hebben we gebeden voor het door oorlog verscheurde Soedan en gepleit voor vrede. Het is een lange strijd geweest. Na het afdwingen door de regering-Bush van het vredesakkoord (CPA, Comprehensive Peace Agreement) tussen Noord- en Zuid-Soedan, bleven de wreedheden in de Darfur-regio echter de krantenkoppen halen. Toch hield het vredesakkoord stand, ondanks een aantal gewelddadige optredens van het Noorden. In januari stemde een overgrote meerderheid in het Zuiden voor onafhankelijkheid. Deze onafhankelijkheid werd door de Soedanese regering geaccepteerd.

Een aantal resterende problemen werd opgelost en op 9 juli 2011 nam de natie van Soedan officieel haar plaats in tussen de andere soevereine naties op onze aarde. Deze nieuwe natie heeft ons gebed en wereldwijde steun nodig om herbouwd te kunnen worden. Na decennialange burgeroorlogen en onderdrukking ziet het Zuid-Soedanese landschap er verwoest uit. De bestaande infrastructuur is amper voldoende om steun te bieden aan de huidige bevolking, laat staan aan de miljoenen vluchtelingen die naar verwachting zullen terugkeren en alle arbeidsmigranten die het land zullen binnenstromen.

Direct nadat de VN Zuid-Soedan welkom heetten, gooide de islamistische regering in Khartoem de VN-missie in Sudan het land uit. Vervolgens startte de regering meteen een militaire operatie tegen het Nubavolk in Zuid-Kordofan. Hoewel veel Nuba moslims waren, verzetten ze zich tegen de op de sharia gebaseerde wreedheden die de regering in Khartoem beging en hebben ze gevochten aan de kant van het Zuiden. Helaas was in het vredesakkoord bepaald dat hun land zich aan de noordkant van de grens zou bevinden.

Toen de regering van Soedan de militaire operatie begon, legden ze de media in Zuid-Kordofan volledig lam, maar toch begint de waarheid naar buiten te sijpelen. Betrouwbare bronnen berichten van etnische zuiveringen, misdaden tegen de menselijkheid en zelfs genocide. Hoewel het Soedanese leger zich vooral richt op de christelijke bevolking, zijn ook gematigde moslims en degenen die de traditionele, animistische godsdienst aanhangen het doelwit. In sommige gebieden weerstaan noordelijke facties van de SPLA (Sudan People’s Liberation Army, het Soedanese Volksbevrijdingsleger) het Soedanese leger, maar het nietsontziende bombarderen en gebruik van landmijnen blijft een groot gevaar vormen voor de burgerbevolking.

Hoewel wij blij zijn voor de bevolking van Zuid-Soedan, blijven de monsters die de baas zijn in Khartoem wreedheden begaan. Het is noodzakelijk dat we blijven bidden voor degenen die lijden in Zuid-Kordofan, en dat we ons blijven uitspreken tegen de doorgaande mensenrechtencrisis in Soedan.