"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Jubilee Campaign luidt de noodklok voor Soedan

Sudan mapSoedan, het grootste land van Afrika, is een verscheurde natie en bevindt zich in een kritieke fase. Het islamitische noorden heeft decennialang geprobeerd het zuiden, waar veel christenen wonen, in een wurggreep te houden. Een gruwelijke burgeroorlog was hiervan het gevolg. Meer dan 2 miljoen mensen werden gedood. Rond de 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht.

Op de website van Global Security kun je meer informatie vinden over de burgeroorlog in Soedan.

Oorlog of vrede

Na meer dan 20 jaar oorlog werd in 2005 een vredesakkoord getekend. Daarin is vastgelegd dat in januari 2011 een referendum zou moeten plaatsvinden over de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. Lees hier meer over het vredesakkoord 'Comprehensive Peace Agreement'.

Het tijdstip van het referendum nadert met rasse schreden. De spanning in Soedan loopt zienderogen op. Velen geloven dat het noorden nooit zal toestaan dat het zuiden als onafhankelijke natie verder gaat. Daarmee komt de deur naar hervatting van de oorlog steeds verder open te staan. Omdat er meer wapens dan ooit in Zuid-Soedan zijn, is de verwachting dat een nieuwe oorlog meer gruwelijkheden tot gevolg zal hebben dan in het verleden het geval is geweest.

Beat for peace!

In 2011 zal duidelijk worden of Zuid Soedan onafhankelijk wordt van het Noorden. Zal het geweld – met alle onschuldige slachtoffers van dien - opnieuw oplaaien? De komende twaalf maanden, 365 dagen, zijn cruciaal. Op allerlei manieren wordt er internationaal aandacht gevraagd voor Soedan. Een van de initiatieven is Sudan 365 met de actie Beat for Peace!
Bekijk de website.


Sudan 365 - A beat for peace