"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Overzicht van de resultaten: belangrijke wapenfeiten

Jubilee Campaign kan bogen op een groot aantal voorbeelden die laten zien hoe de missie en visie gestalte hebben gekregen. Jubilee Campaign…

 • behoort tot de organisaties die worden geraadpleegd door de Verenigde Naties en neemt deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad. Deze bijzondere status biedt het voorrecht dat kwesties aangaande mensenrechten en godsdienstvrijheid indien nodig aanhangig gemaakt kunnen worden bij de internationale gemeenschap.
 • voert de op de Filippijnen gerichte campagne ‘Kinderen Achter de Tralies’ uit door in Groot-Brittannië verslag te doen en campagne te voeren.
 • draagt bij aan beperking van de mogelijkheden tot gedwongen prostitutie in Nederland.
 • draagt bij aan een substantiële daling van kinderarbeid in Haïti.
 • geeft in samenwerking met Bombay Teen Challenge leiding aan een aantal ‘Jubilee Homes’ voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie in de Indiase stad Mumbai. Hiertoe behoort ook een opvanghuis voor kinderen van wie de moeder is gestorven aan AIDS.
 • bestuurt het ‘Aid to Victims' Families Fund’, een organisatie die hulp en bijstand verleent aan Pakistaanse families waarvan gezinsleden zijn vermoord, arbeidsongeschikt zijn gemaakt of moeten onderduiken vanwege onterechte beschuldigingen van godslastering. Jubilee Campaign werkt hierbij samen met een partnerorganisatie in Lahore (Pakistan), genaamd Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS; vertaald: Centrum voor Juridische Hulp, Bijstand en Schikking).
 • doet mee aan voorspraak- en onderwijsbijeenkomsten op het gebied van mensenrechten en godsdienstvrijheid in Noord-Korea. Jubilee Campaign is medeoprichter en penningmeester van de Vrijheids Coaltie voor Noord-Korea.
 • leidt het Caleb Chandler House, een woonvoorziening voor kinderen die wees werden door het sektarische geweld van de late jaren negentig op de Molukken, een eilandengroep in Indonesië.
 • helpt bij het geven van voorlichting en educatie over de vervolgde kerk wereldwijd via de RRN (Rapid Response Network; vertaald: netwerk van snelle antwoorden)
 • richtte het Christelijk Reddingsfonds (Christian Rescue Fund) op, met het doel vervolgde christenen te hulp te komen, met inbegrip van hulp aan vluchtelingen en mensen die binnen hun eigen land onveilige regio’s moeten ontvluchten.
 • voert strategische processen en rechtszaken ter bescherming van de menselijke waardigheid en het recht op leven voor ieder mens, van de conceptie tot de natuurlijke dood, via het ‘Law of Life’-project in de Verenigde Staten.