"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

JUBILEE CAMPAIGN: MÉÉR DAN ALLEEN MENSENRECHTEN

Jubilee Campaign werd begin jaren tachtig in Londen opgericht door Danny Smith nadat hij en enkele anderen de vrijlating hadden bewerkstelligd van de "Zeven van Siberië", een groep christenen die haar toevlucht had gezocht tot de Amerikaanse ambassade in de U.S.S.R.

Na hun vrijlating ontwikkelde Jubilee Campaign een langetermijnvisie. Zij wil een neutrale, niet kerkgebonden mensenrechtenorganisatie zijn, die opkomt voor de rechten van hen die te maken krijgen met discriminatie op religieuze gronden, waar ook ter wereld. Het Britse Kamerlid David Alton gaf in 1987 de aanzet tot de Britse poot van Jubilee Campaign, waardoor het Britse Parlement een stem kreeg op dit terrein. Inmiddels hebben meer dan 150 parlementsleden zich beziggehouden met kwesties rond vervolging op religieuze gronden, in alle delen van de wereld.

Ann Buwalda, een advocaat voor immigratiezaken in noordelijk Virginia, richtte begin jaren negentig de Amerikaanse tak van Jubilee Campaign op. Jubilee Campaign USA voert lobby’s bij het Amerikaanse Congres namens mensen die op religieuze gronden vervolgd worden en wier (mensen-)rechten geschonden worden. Daarnaast reist Jubilee Campaign naar andere werelddelen om te ijveren voor tolerantie ten aanzien van godsdienst, de belangen te behartigen van mensen die om religieuze redenen asiel zoeken en om aandacht te vragen voor kinderrechten. Hieraan wordt ook financiële steun gegeven.

In 1997 werd, in samenwerking met de hulporganisatie Dorcas, de Nederlandse afdeling opgericht. In de loop der jaren werkte dit kantoor veelal zelfstandig, maar wel in nauw overleg met zowel de Engelse als de Amerikaanse vestiging. Om effectiever en slagvaardiger te kunnen opereren, werd dit jaar besloten de samenwerking tussen de verschillende internationale vestigingen te intensiveren.  In samenspraak met de aangesloten organisaties werd de wereldwijde missie en visie voor de komende jaren vastgesteld en werden de strategische plannen opnieuw geformuleerd. De sterke punten van Jubilee Campaign zijn de flexibiliteit en de bereidheid om hulp te bieden waar dat nodig is. Hiervoor zoekt de organisatie naar samenwerking met lokale organisaties, die hiertoe middelen ontvangen.