"Denk aan de victorianoizquierdo.com gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Grootmoefti Saoedi-Arabië: ‘Vernietig alle kerken’

Mr-Nasim-RehmatullahNasim Rehmatullah is de vice-voorzitter van de Ahmadiyya moslimgemeenschap in de Verenigde Staten, de oudste moslimorganisatie in Amerika.

Op maandag 12 maart zorgde de grootmoeftie van Saoedi-Arabië, sheik Abdul Aziz bin Abdullah, voor opschudding toen hij verklaarde dat ‘het nodig is om alle kerken in de regio te vernietigen’. Hij reageerde hiermee op een vraag van een delegatie uit Koeweit die zich afvroeg wat de islamitische wet zegt over verbieden van het bouwen van nieuwe kerken. Sheik Abdullah voerde aan dat de Profeet Mohammed heeft gezegd dat op het Arabisch Schiereiland slechts één religie mag bestaan en daarom, zei Abdullah, moeten alle kerken in het gebied vernietigd worden.

Het is onnodig om te zeggen dat deze uitspraak verhitte reacties uitlokte bij christenen in heel het Midden-Oosten. Elk eerlijk mens is improvement with terecht boos over Abdullah’s opmerkingen, die waarschijnlijk geweld tegen kerken in het Midden-Oosten zullen veroorzaken. Ook als moslims zijn we diep teleurgesteld en beledigd door de advice schaamteloze minachting van de moefti voor de principes waarvoor de Koran en de Profeet staan.

De Koran stelt vast dat de oorsprong van elke religie goddelijk is en dat de stichters ervan door God gezonden boodschappers zijn die op gelijk vlak gerespecteerd moeten worden. Verder draagt de Koran de moslims op om alle plaatsen van aanbidding te verdedigen, – kerken, synagogen, tempels, kloosters, enz. – als het nodig is zelfs met hun eigen leven. In plaats van kerken te vernietigen, leert ons geloof ons juist om de plaatsen van aanbidding van alle religies te beschermen.

Hoe kan de community pill avodart hoogst erkende geestelijke van Saoedi-Arabië deze duidelijke en directe geboden uit de Koran zo totaal verlaten hebben? Het is zeer teleurstellend om te zien dat deze belangrijke leider in de moslimwereld de gewelddadige vernietiging van plaatsen van aanbidding, waar de naam van God herdacht wordt, gebiedt en canadian pharmacy scam zelfs aanmoedigt.

De islam gaat zelfs verder. Moslims hebben ook moeten beloven om volgelingen van andere religies te beschermen tegen onjuiste en wrede aanvallen. In 628 gaf de Profeet Mohammed het ‘Handvest van privileges’ aan de monniken van het Sint-Catharinaklooster op de berg Sinaï. Dit handvest beschermt de mensenrechten van alle christenen en blijft een richtlijn voor de relaties die moslimstaten hebben met niet-islamitische minderheden. De verklaring die de http://www.jolly-mec.it/viagra-generic-uk Profeet Mohammed in dit handvest geeft, doet de oproep van de moefti om alle kerken te vernietigen, teniet. Het handvest, dat nog steeds bewaard wordt op de berg Sinaï, verklaart: ‘Geen van hun kerken of canada viagra andere plaatsen van aanbidding zullen worden verwoest, vernietigd of afgebroken. Het materiaal van hun kerken zal niet worden gebruikt om moskeeën of huizen van moslims te bouwen. Moslims die dat wel doen, zijn ongehoorzaam aan God en Zijn Profeet.’

De enige logische conclusie die we kunnen trekken uit de duidelijke instructies van de Profeet van de islam, is dat de grootmoeftie van Saoedi-Arabië ongehoorzaam is aan God en Zijn Profeet. De Profeet Mohammed gaat zelfs verder als hij zegt dat ‘alle hulp aan christenen gegeven zal worden om hun kerken te herstellen’. We kunnen het stuk over kerken vernietigen zelfs vergeten. Van ons, moslims, wordt verwacht dat we helpen bij het herstellen van kerken.

Degenen die zeggen dat het handvest vandaag de dag niet meer geldig is, hoeven alleen maar te kijken naar Mohammeds eerste woorden in het handvest: ‘Ik heb dit document laten schrijven voor christenen van het oosten en het westen, voor degenen die dichtbij wonen en voor hen in verre landen, voor de christenen die nu leven en voor degenen die nog komen, voor de christenen die we kennen alsook voor degenen die we niet kennen.’ Het handvest sluit af met de woorden: ‘Wees niet ongehoorzaam aan dit document tot de Dag des Oordeels’.

De Ahmadiyya moslimgemeenschap roept leiders in alle delen van de moslimwereld op om zich te houden aan de woorden van de Profeet van de islam en te stoppen met het belemmeren van de vrije uitoefening van het geloof. Als volgelingen van Mirza Ghulam Ahmad – die beweerde de tweede komst van Jezus de Messias te zijn om alle misvattingen in religies te verwijderen, de ware leer van de islam te laten herleven en de mensheid terug naar God te brengen – verspreiden we zijn boodschap dat de islam elke vorm van agressie of terrorisme tegen elke religie verbiedt. De moefti moet weer op één lijn komen te staan met de zienswijze van de Koran en de Profeet door zijn gevaarlijke uitspraak te herroepen, voordat onschuldige mensen het slachtoffer worden van degenen die het gebod van de moefti willen gehoorzamen. Nasim Rehmatullah is de vice-voorzitter van de Ahmadiyya moslimgemeenschap in de Verenigde Staten, de oudste moslimorganisatie in Amerika. Harris Zafar is de woordvoerder van de Aymadiyya moslimgemeenschap in de VS en houdt regelmatig lezingen over de genuine pfizer viagra wow look it islam in Amerika.

Het oorspronkelijk artikel werd geplaatst in de Washington Post op 22 maart 2012 en is te lezen via deze link.

Nasim Rehmatullah is de vice-voorzitter van de Ahmadiyya moslimgemeenschap in de Verenigde Staten, de oudste moslimorganisatie in Amerika. Harris Zafar is de woordvoerder van de Aymadiyya moslimgemeenschap in de VS en houdt regelmatig lezingen over de islam in Amerika.