"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

Help Christenen Syrië

Banner-Giro-444 Syrie


Werkbezoek Joel Voordewind en Jubilee Campaign aan Syrië:

Christenen in Syrië extra hard getroffen

Syrië is een land met 22 miljoen inwoners waarvan 8 tot 10 procent christen is. Van de ongeveer 2 miljoen christenen is inmiddels een kwart ontheemd en zijn er al 150.000 naar het buitenland gevlucht. Van 27 maart tot 1 april heeft een zeskoppige delegatie onder leiding van Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een bezoek gebracht aan Syrische vluchtelingen in Syrië en Turkije. Albert Koop maakte namens Jubilee Campaign deel uit van de delegatie.

Een belangrijke doelstelling van het werkbezoek was om onderzoek te doen naar de omstandigheden waar de christenen in Syrië zich momenteel in bevinden. Jubilee Campaign en de ChristenUnie willen zich buy purinethol online maken voor betere opvang en bescherming van deze groeiende groep vluchtelingen, die het hardst geraakt wordt door doelgerichte vervolging en genocide.

De delegatie heeft in Syrië met christenen gesproken en heeft moeten concluderen dat de situatie van deze groep schrijnend te noemen is. Christenen worden ontvoerd, waarbij hoge losgelden worden geëist, die variëren van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro' s. Zelfs na betaling van het losgeld is het vaak niet zeker of de familie hun gezinslid weer levend in de armen kan sluiten. Bussen worden door moslimmilities aangehouden. Blijkt iemand een christen te zijn, dan wordt hij gedwongen zich te bekeren tot de islam. Ook auto's worden aangehouden. Heb je in je auto of om je nek een kruisje hangen, dan wordt je gevraagd deze te verwijderen.

suadmalkiSuad Malki raakte alles kwijt nadat haar man bij een wegblokkade in koelen bloede werd vermoord.

Dat overkwam ook Stefan Malki. Stefan was dierenarts en in zijn vrije tijd taxichauffeur om de studie van zijn drie zonen te kunnen bekostigen. Op 19 juli vorig jaar was Stefan aan het werk toen hij plotseling werd aangehouden door vermoedelijk militante fundamentalistische moslims. Hij werd gevraagd zijn auto in te leveren, wat hij weigerde. Dit heeft hij met de dood moeten bekopen. Zijn vrouw Suad en hun drie zonen hebben hun vader moeten begraven en zijn naar Turkije gevlucht, huis en haard achterlatend. 

In Turkije aangekomen, hebben zij zich geregistreerd bij een kamp van de Verenigde Naties. De omstandigheden voor christenen zijn vanwege de moslimmeerderheid in de kampen echter ondraaglijk en onverantwoord. Zeker voor een vrouw die net weduwe is geworden omdat haar man onlangs is vermoord... De miljoenen die, overigens terecht, door de VN en ook door de Nederlandse overheid aan de vluchtelingenkampen worden besteed, gaan daarmee voorbij aan de christelijke vluchtelingen. In de wetenschap dat zij hun leven in een VN kamp niet zeker zouden zijn, hebben Suad en haar zoons zich gemeld bij een Syrisch-orthodoxe kerk die gevluchte christenen opvangt. Op dit moment verblijft zij met haar zonen in een huis dat bij het klooster Mor Abrohom hoort. Dit klooster is onderdeel van één van de oudste kloosters van de wereld, Mor Gabriel, nabij Mydiath in het zuidoosten van Turkije.

De delegatie mocht een bezoek brengen aan dit klooster waar 150 gevluchte christenen verblijven. We spraken met Suad, haar zoons en tientallen andere christenen. De wanhoop sprak uit hun ogen. Hun toekomst beschouwen zij als uitzichtloos. Onze broeders en zusters die vrijwel al hun bezittingen in Syrië hebben moeten achterlaten, hebben niets anders te doen dan slapen en wachten. Een van de pijnlijkste opmerkingen die vaak werd herhaald, is dat zij zich alleen gelaten voelen door christenen uit het westen, ook door de Nederlandse christenen.

Daarop heeft Joel Voordewind te kennen gegeven dat de ChristenUnie in het parlement zal blijven pleiten voor betere opvang en bescherming van de Christelijke vluchtelingen in en uit Syrië. Jubilee Campaign steunt dat van harte en zal zich daar eveneens hard voor maken. 

Het klooster financiert de opvang, die bestaat uit onder andere onderdak, voedsel en gezondheidszorg. Dat gebeurt op dit moment met eigen middelen en door ondersteuning van christenen uit de gemeenschap. Met de vluchtelingenstroom die dagelijks aanhoudt, is de zorg voor de christelijke vluchtelingen echter niet lang meer door klooster Mor Gabriel alleen te dragen. Hulp uit Nederland is daarom noodzakelijk.

Jubilee Campaign wil samen met u heel gericht klooster Mor Gabriel en de vluchtelingen die daar nu en in de toekomst worden opgevangen, financieel ondersteunen. De opvang van christelijke vluchtelingen blijft dan gewaarborgd zolang de noodzaak daartoe bestaat. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld boeken worden gekocht om daarmee het lange wachten voor de christenen te verzachten.

Uw gift kunt u overmaken naar Giro 444 onder vermelding van ‘vluchtelingen Syrië’. Ook als u niet in staat bent om financieel bij te dragen, nodigen we u uit om deel te nemen aan deze campagne voor de Syrische christenen door voor hen te bidden! Gebed is onmisbaar en vermag veel, zegt Gods woord, meer dan geld kan doen. 

Wilt u van de ontwikkelingen in Mor Anbrohom en Mor Gabriel op de hoogte blijven? Klik dan HIER om de digitale nieuwsbrief te ontvangen.